Wykład – forma zdalna w czasie rzeczywistym

 

 1. Zagadnienia ogólne: dokumenty odniesienia dotyczące stosowania pomp ciepła:
 • przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła;
 • prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskania i utraty certyfikatu;
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowanie w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń;
 • podstawowe terminy i definicje.
 1. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła:
 • wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła;
 • zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna;
 • wydajności chłodnicze i cieplna pomp ciepła;
 • określenie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP);
 • obieg termodynamicznych pomp ciepła;
 • charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością;
 • zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła;
 • typy pompy ciepła – powietrze/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze;
 • inne typy i układy, w szczególności odparowanie bezpośrednie;
 • działanie elementów i osprzętów pompy ciepła: sprężarka, zawór rozprężony, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze.
 1. Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych:
 • powietrzne; filtracja powietrzna;
 • grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych;
 • identyfikacja gruntu i skał w celu określenie ich przewodności cieplnej;
 • woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne;
 • kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe.